ل نیترات نقره

مشاهده اطلاعات تماس
زمان ثبت آگهی 1 سال پیش
تعداد بازدید:
تلفن همراه
تلفن
CAS No. ۱۰۹۹۹۰
شرکت سازنده مرک
مقدار موجود عدد آمپول
قیمت ۳/۳۵۰/۰۰۰